Wat is onderzoeksplicht en waar moet je op letten?

Wat is onderzoeksplicht en waar moet je op letten

Tijdens de aankoop van je nieuwe woning krijg je als koper te maken met onderzoeksplicht. Onderzoeksplicht houdt simpel gezegd in, dat je als kopende partij, verantwoordelijk bent voor het onderzoek naar de staat van jouw (mogelijk) toekomstige woning. Onderzoeksplicht is een belangrijk onderdeel, als jij je onderzoek vooraf niet goed hebt gedaan dan kan het voorkomen dat je voor onverwachte hoge kosten komt te staan. Dat wil je natuurlijk niet. In deze blog leggen we je uit wat onderzoeksplicht is en waar je op moet letten.

Wanneer je als koper een woning koopt dan dient je aangekochte woning te voldoen aan de in de koopovereenkomst verwachte eigenschappen. Dit is afhankelijk van de mededelingen van de verkoper en de aard van de zaak. Je mag verwachten dat de woning de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Mocht dit na aankoop niet het geval zijn dan kan de koper zich beroepen op non-conformiteit, dit is vastgesteld in artikel 7:17 BW. Non-conformiteit betekent in dit geval dat de aangekochte woning niet voldoet aan de eigenschappen die de koper op grond van de koopovereenkomst kon verwachten.

Als je als koper een beroep wil doen op non-conformiteit, wordt er vooraf getoetst of je hebt voldaan aan je onderzoeksplicht. Bij zichtbare of kenbare gebreken kan er geen beroep worden gedaan op non-conformiteit.

Zichtbare gebreken

Als je als koper met het blote oog hebt kunnen waarnemen dat er bijvoorbeeld sprake was van een lekkage bij het dakraam kun je je niet beroepen op non-conformiteit. Dit komt omdat je voor aankoop hebt kunnen waarnemen dat er een gebrek was.

Kenbare gebreken

Kenbare gebreken zijn gebreken waarvan de koper weet (of had moeten weten) dat deze aanwezig waren. Dit kan bijvoorbeeld bij de aankoop van een oudere woning zijn die aan toe is aan een opknapbeurt. De koper dient hierbij rekening te houden met eventuele extra gebreken. Ook mededelingen die de verkoper doet over de woning of gebreken die zijn opgenomen in het koopcontract vallen onder kenbare gebreken.

Hieronder hebben we alvast vijf vragen opgesomd die je kunt stellen.

  1. In welke staat verkeert de woning?
  2. Wat staat er in het bestemmingsplan?
  3. Ben je verbonden aan juridische verplichtingen?
  4. Hoe zit het met de bodemverontreiniging
  5. Staat de woning op eigen grond of is er sprake van erfpacht?


Het is belangrijk om de juiste vragen te stellen en bij twijfel is het raadzaam om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Natuurlijk kunnen wij je als aankoopmakelaar altijd helpen.